logo-3x3 (26 kB)

sz (47 kB)
 Ogłoszenia


1 kwietnia uczniowie klas VI piszą
Sprawdzian po klasie VI.
Godz.8.30 zbiórka na holu na parterze

Godz.9.00 uczniowie piszą I część sprawdzianu z języka polskiego i matematyki.

Godz. 11.45. uczniowie piszą II część sprawdzianu z języka angielskiego.

Obowiązkowo uczniowie powinni posiadać ważną legitymację, odświętny strój.

Na I cz. sprawdzianu: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

Na II część sprawdzianu: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem

UWAGA!!!
Do sal gdzie będzie odbywał się sprawdzian nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016

Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!
Rozpoczyna się nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gliwicach:
 • w wieku 3-5 lat (urodzone w latach 2012-2010);
Strona internetowa systemu wspomagającego rekrutację to:
www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl

Od 27 marca (godz.8.00) pod wskazanym adresem będzie można zapoznać się z zasadami rekrutacji, ofertami placówek oraz wypełnić i wydrukować wniosek o przyjęcie dziecka. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć tylko w jednej placówce tzw. pierwszej preferencji (wskazana jako pierwsza).

UWAGA !! Brak złożenia wniosku w wersji papierowej w terminie do 15 kwietnia 2015 r. (do godz.15.00) spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

W chwili rozpoczęcia rekrutacji wniosek o przyjęcie dziecka poza wskazaną stroną internetową będzie można pobrać również w każdym przedszkolu / szkole.

Prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi zasadami rekrutacji oraz harmonogramem.
Zasady rekrutacji [wersja doc] [wersja pdf]
Kryteria rekrutacji [wersja doc] [wersja pdf]
Harmonogram rekrutacji [wersja doc] [wersja pdf]

targi2 (22 kB)

Gliwicki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Miastem Gliwice organizuje Gliwickie Targi Edukacyjne – Education Fair 2014 skierowane do rodziców, uczniów i uczennic wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Gliwickie Targi Edukacyjne odbędą się 10 kwietnia 2015 r.(piątek) w godzinach od 9.30 do 17.00 w Hali Sportowej „Górne Wały” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, wejście z ulicy Zygmunta Starego. W trakcie Targów odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą oraz obejrzeć stoiska wystawiennicze gliwickich szkół i placówek oświatowych i porozmawiać w punktach konsultacyjnych. Rodziców i uczniów zainteresowanych ofertą gliwickiej oświaty, zapraszamy do odwiedzin stoisk po uroczystości otwarcia Targów, która jest planowana na godz. 9.00.

kliknij

Zapisy dzieci do klas I w Szkole Podstawowej nr 14

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach informuje, że od dnia 2 lutego 2015 r. trwają zapisy dzieci z obwodu szkoły do klas I na rok szkolny 2015/2016. Prosimy o zgłaszanie się rodziców/opiekunów prawnych w terminie do dnia 10.04.2015 r. Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie codziennie od godziny 8:00 do godziny 15:00.

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie SP nr 14 przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.
Zgłoszenie, zawiera:
a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
b) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
c) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;
d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają.

Do pobrania: karta zapisu dziecka do SP14 - dzieci z rejonu SP14 [wersja doc] [wersja pdf]

2. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem i zostaje ono rozpoczęte na wniosek rodzica złożony do dyrektora szkoły. Wniosek jest dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. Nabór dzieci z poza rejonu rozpoczyna się 10 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r. Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie codziennie od godziny 8:00 do godziny 15:00.

Do pobrania: zasady naboru do klasy I na rok szkolny 2015/2016 [wersja doc] [wersja pdf]
wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 - dzieci spoza rejonu SP14 [wersja doc] [wersja pdf]

  Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci:
 • siedmioletnie urodzone w II połowie 2008 roku (tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.)
 • sześcioletnie urodzone w roku 2009
 • które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015.
  Harmonogram naboru:
 • 02.02.2015-10.04.2015 - zapisy dzieci do klasy I z obwodu szkoły
 • 10.03.2015-10.04.2015 - nabór dzieci do klasy I z poza obwodu szkoły
 • do 11.05.2015 - wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • do 10.06.2015 - wywieszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych
Serdecznie zapraszam Iwona Pochopień – Dyrektor Szkoły

Nabór do oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 14

Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego planowane jest na początek marca. Wzorem lat ubiegłych rekrutacja prowadzona będzie przy wsparciu systemu informatycznego. Szczegółowy harmonogram rekrutacji zostanie opublikowany pod koniec lutego 2015 r., na stronie internetowej Urzędu Miasta Gliwice.
Iwona Pochopień – Dyrektor Szkoły

„Bezpieczne ferie 2015”

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego w dniu 17 stycznia 2015 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczyna się akcja „Bezpieczne ferie 2015”, która potrwa do 2 marca 2015 r.
W związku z podjętymi działaniami, Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom i inspekcjom zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne ferie 2015", a także zwrócił się do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania. Przypomniał, że podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.
Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego nadzorować będą wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.
Na potrzeby akcji Wojewoda uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze (32) 200-21-71, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.
[więcej informacji na
http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/bezpieczne_ferie_2015.html]

porady_dla_uczestnikow_wsse2 (34 kB)


1,2,3 … Sześciolatki na start!!!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach zaprasza serdecznie rodziców na konsultacje w dniach od 23 lutego do 26 lutego br. w godzinach od 14:30 do 17:30!

plakat_4 (2096 kB)


dbi_2015_360x90 (25 kB)

Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu 2015, który obchodzić będziemy 10 lutego. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane będą pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Podczas tegorocznych obchodów DBI organizatorzy chcą zwrócić uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. W ramach Polskiego Centrum Programu „Safer Internet” realizowane są 3 projekty:
Saferinternet.pl - projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu. Więcej informacji: www.saferinternet.pl
Helpline.org.pl - projekt, w ramach którego udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu oraz telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież. Od roku 2015 dzieci i młodzież, która nie ukończyła 18 lat i doświadcza zagrożeń online, może uzyskać pomoc w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (oraz na stronie www.116111.pl). Pomoc i wsparcie dla rodziców, których dzieci doświadczają zagrożeń online oraz profesjonalistów będzie dostępna pod numerem 800 100 100. Z obydwoma numerami można połączyć się bezpłatnie ze wszystkich telefonów stacjonarnych lub komórkowych, a także wysłać wiadomość online do konsultantów. Więcej informacji: www.helpline.org.pl
Dyżurnet.pl – punkt kontaktowy, tzw. hotline, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem takich, jak pornografia dziecięca, pedofilia, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Więcej informacji: www.dyzurnet.pl
W naszej szkole z tej okazji odbędą się konkursy oraz zajęcia edukacyjne poruszające temat bezpiecznego Internetu. Planowane zajęcia będą odbywały się w dniach 26.01.2015 r. do 20.02.2015 r.

Półkolonie zimowe w Szkole Podstawowej nr 14 w Gliwicach
termin 02.02.2015 – 06.02.2015
czas trwania od 9.00 do 13.00

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach, informuje, że w ramach półkolonii organizowane będą zajęcia takie jak:
 • poniedziałek - wyjście na basen w Sośnicy
 • wtorek – ognisko z pieczeniem kiełbasek,
 • środa - kino Amok w Gliwicach na film pt. „Bella i Sebastian”,
 • czwartek – wycieczka w góry do Wisły na sanki w godz. 9.00 do 16.00
 • piątek - dyskoteka, zajęcia ze Straży Miejskiej dotyczące pierwszej pomocy
W ramach półkolonii dziecku zapewniony jest jeden posiłek. Dopłata do wyżej wymienionych zajęć wynosi 30,00 zł. Wpłatę wraz z kartą kolonijną należy oddać wychowawcy klasy do dnia 19.01.2015r.

Ponadto:
Dla dzieci uczestniczących w półkolonii od 9.00 do 13.00, które nie mają zapewnionej opieki, będą organizowane zajęcia świetlicowe od 7.00 do 9.00 oraz od 13.00 do 16.00.
STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ SOŚNICA GLIWICE
https://sprsosnica.wordpress.com/
Organizatorzy XI Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek zapraszają uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu gliwickiego do udziału w konkursie. Konkurs przewidziano na dzień 22 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 14 ul. Jedności 35, Gliwice-Sośnica.
Regulamin konkursu [wersja doc] [wersja pdf]
Karta zgłoszenia [wersja doc] [wersja pdf]

kolendy (18 kB)gwiazdki (0 kB) gwiazdki (0 kB)gwiazdki (0 kB)gwiazdki (0 kB)gwiazdki (0 kB)gwiazdki (0 kB)gwiazdki (0 kB)gwiazdki (0 kB)gwiazdki (0 kB)

Najserdeczniejsze życzenia pięknych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia,
które przyniosą radość oraz wzajemną życzliwość i optymizm
w nadchodzącym Roku 2015
życzy Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 14

szopka02 (7 kB)


II Sośnicki Jarmark Bożonarodzeniowy już za nami 

Szanowni Rodzice,

Dyrekcja Szkoły oraz organizatorzy II Sośnickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego bardzo serdecznie dziękują wszystkim Rodzicom, Radzie Rodziców, Dziadkom, Gronu Pedagogicznemu, uczniom, pozostałym pracownikom szkoły oraz wszystkim uczestnikom za ogromny trud i bardzo duże zaangażowanie, wszelką pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu Jarmarku.

Dziękujemy wszystkim za owocną współpracę w kierunku rozwoju naszej szkoły. [więcej]

Informacja dla rodziców dzieci, które korzystają ze stołówki w SP14.

Odbiór karteczek na wpłatę za obiady na miesiąc styczeń 2015 r. na jadalni (sala 34)
w dniach 2, 5 i 7 stycznia 2015 r. Obiady będą wydawane od dnia 8 stycznia 2015 r.


Dnia 17.12.2014r w Szkole Podstawowej nr 14 w Gliwicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej Razem z Nami dotyczącej osób niepełnosprawnych.
W roku szkolnym 2014 zaproszono do udziału w jego XI edycji świetlice z miasta Gliwice i powiatu gliwickiego Tegoroczny temat nosił tytuł : „Moja niepełnosprawna koleżanka, mój niepełnosprawny kolega” Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent Miasta Gliwice, Zygmunt Frankiewicz, a Urząd Miasta był głównym sponsorem nagród dla uczestników konkursu.
Całość imprezy podobnie jak w poprzednich latach zorganizowała pani mgr Magdalena Czop, wychowawczyni świetlicy przy Szkole Podstawowej numer 14 w Gliwicach. Współorganizatorem tegoż przedsięwzięcia było Centrum Integracji Niepełnosprawnych CIN Celem tego konkursu jest przybliżenie dzieciom problemów z jakimi spotykają się na co dzień osoby niepełnosprawne, uwrażliwienie na ich potrzeby, a przez to akceptację ludzi „sprawnych inaczej”
W konkursie uczestniczyły 54 osoby z 9 szkół podstawowych. Konkurs ten miał dwa etapy:
-Pierwszy polegał na oddaniu prac plastycznych do dnia10.12.2014 roku do świetlicy szkolnej przy SP nr 14 w Gliwicach oraz na wybraniu prac przez jury
-Drugi etap polegał na uroczystym wręczeniu nagród.
Rozdanie nagród i wernisaż uświetnił występ uczniów SP 14 Gliwice oraz młodzież pod kierunkiem pani mgr Danuty Szyp przygotowany specjalnie na tą uroczystość.
[foto]
Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych czyli 2 i 5 stycznia 2015r. W przerwie świątecznej zorganizujemy opiekę, jeśli będzie takie zapotrzebowanie. Jeżeli opieka jest potrzebna należy napisać kiedy i w jakich godzinach. TAK-dziecko przyjdzie do szkoły. NIE- dziecko ma zapewnioną opiekę w domu. [treść tej informacji do pobrania i wydrukowania]

Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej szkoły będziemy uroczyście obchodzić Barbórkę. Z tej okazji dnia 3 grudnia 2014 r. na godz. 16:30 zapraszamy na biesiadę, podczas której uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 i przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 22 oraz Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 1 zaprezentują się w krótkich progamach artystycznych. Jak co roku będziemy tańczyć, śpiewać oraz składać podziękowania i życzenia wszystkim górnikom.

Serdecznie zaprazamy
Dyrekcja, nauczyciele oraz dzieci
z SP nr 14 i PM nr 22


XI Międzyszkolny Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny:
"Razem z Nami" pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwic

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach oraz Centrum Integracji Niepełnosprawnych zapraszają uczniów z klas I-IV do udziału w XI edycji Międzyszkolnego Międzyświetlicowego Konkursu Plastycznego: "Razem z Nami" pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwic. Tegoroczny temat konkursu: "Moja niepełnosprawna koleżanka, mój niepełnosprawny kolega". Technika pracy-dowolna, format A3,A4. Z tyłu pracy należy zamieścić metryczkę z danymi dziecka (imię, nazwisko, klasa, szkoła, opiekun, zgoda od rodziców na przetwarzanie danych na potrzeby konkursu. Prace należy nadsyłać do 10.12.2014r. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela mgr Magdalena Czop. Regulamin konkursu [wersja doc] [wersja pdf]

konkurs_niepelnosprawni (28 kB)


"Sportowa NOC" w SP 14

Z dnia 14 na 15 listopada br. w naszej szkole odbędzie się "Sportowa noc" dla uczniów klas V i VI. Program i regulamin imprezy w załączniku [wersja doc] [wersja pdf]. Zapraszamy:)

II Sośnicki Jarmark Bożonarodzeniowy.

Po raz drugi w dniu 6 grudnia 2014 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach-Sośnicy przy ul. Jedności 35 pragniemy zorganizować
II Sośnicki Jarmark Bożonarodzeniowy.

Pomysł narodził się, aby:
- umożliwić społeczności szkolnej, mieszkańcom dzielnicy i okolic zakup w miejscu zamieszkania: oryginalnych wykonanych przez uczniów ozdób, rękodzieł,
- rozwijać samorządność i inicjatywę uczniów - przygotowanie własnych stanowisk, wymianę świątecznych ozdób czy strojów karnawałowych,
- integrować środowisko w niepowtarzalnym i magicznym okresie przed świątecznym.

Zapraszamy gorąco wszystkich chętnych rodziców, dziadków, znajomych do współpracy i pomocy w zorganizowaniu przedsięwzięcia.

[Więcej informacji - wersja doc] [Więcej informacji - wersja pdf]

[Regulamin Konkursu Plastycznego "KARTKA BOŻONARODZENIOWA" - wersja doc]
[Regulamin Konkursu Plastycznego "KARTKA BOŻONARODZENIOWA" - wersja pdf]

[Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Rodzinnego Konkursu Plastycznego "KARTKA BOŻONARODZENIOWA" - wersja doc]
[Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Rodzinnego Konkursu Plastycznego "KARTKA BOŻONARODZENIOWA" - wersja pdf]

[Wystawcy zaproszenie - wersja doc] [Wystawcy zaproszenie - wersja pdf]

[Karta zgłoszenia wystawcy - wersja doc] [Karta zgłoszenia wystawcy - wersja pdf]

[Regulamin Jarmarku - wersja doc] [Regulamin Jarmarku - wersja pdf]

plakat_jarmark2m (95 kB)


Święto pieczonego ziemniaka
Tradycyjnie, co roku w miesiącu październiku uczniowie klas 1 – 3 uczestniczyli w Święcie pieczonego ziemniaka. Dzięki uprzejmości naszego Księdza Proboszcza Krzysztofa Śmigiera impreza odbyła się na placu przy kościele Św. Jacka w piątek – 10 X 2014 r. od godz. 15.15 do 17.00.
Dzieci wysłuchały historii ziemniaka, dowiedziały się skąd do nas trafił. Wykonywały różne ćwiczenia ruchowe, w których głównym bohaterem był ziemniak. Zajadaliśmy pyszne ziemniaki z sosem czosnkowym, surówką z jabłka i marchewki. Impreza była bardzo udana.
Pragniemy podziękować Księdzu Proboszczowi za umożliwienie organizacji święta ziemniaka, Panu Krzysztofowi Kunasowi, za rozpalenie i przygotowanie ogniska. Pomagały również: pani A. Łebkowska i pani Kata – mama Ani, za co bardzo im dziękujemy. [zobacz zdjęcia] Dzieci obiecały, że za rok spotkamy się po raz kolejny.
Pasowanie na ucznia
Dnia 23 października 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 14 odbyła się bardzo ważna uroczystość Pasowanie Na Ucznia. Każde dziecko, zostało dotknięte przez Panią Dyrektor czarodziejskim kluczem. Klucz ten otwiera drogę do wiedzy. Od tego dnia nasi nowi, mali przyjaciele stali się prawdziwymi uczniami. Nam nauczycielom pozostaje życzyć im wytrwałości w zdobywaniu tej wiedzy a sobie cierpliwości i serca aby im w tym dopomóc. [zobacz zdjęcia]
PS.(Kilka słów od uczniów) Wyglądaliśmy pięknie, nie tylko jak uczniowie, ale jak studenci, może kiedyś nimi będziemy, tak mówią rodzice.
Na prośbę Rady Rodziców w tym miesiącu zebrania z rodzicami odbędą się w innym terminie niż wcześniej zaplanowano.
 • 12 listopada 2014 r. od godz. 16:00 dla klas I-III
 • 13 listopada 2014 r. od godz. 16:00 dla klas IV-VI
Dokładne godziny zebrań wychowach klas podadzą dzieciom.
Zebrania dla rodziców odbędą się według następującego harmonogramu:
 • 16 września 2014 r. o godz. 16:30 dla rodziców uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego
 • 17 września 2014 r. o godz. 16:30 dla rodziców uczniów klas IV-VI
Serdecznie zapraszamy.
Uprzejmie informujemy Rodziców i Uczniów

Szkoły Podstawowej nr 14 oraz Oddziału Przedszkolnego,

iż uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015 odbędzie się

w dniu 1 września 2014 r. o godzinie 9:15 na boisku szkolnym.

Nowy rok katechetyczny rozpocznie się Mszą św. w Kościele św. Jacka o godz. 8:00.

Serdecznie zapraszamy