logo-3x3 (26 kB)

sz (47 kB)
 Ogłoszenia


mdz-dziecka16 (68 kB)


mdz-dziecka16 (68 kB)


Rekrutacja do gimnazjum

Nabór do gliwickich publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu wsparcia. Informator o gimnazjach będzie dostępny od dnia 05.05.2016 r., a elektroniczne rejestrowanie w systemie odbywać się będzie od 6 maja br. od godz. 8:00 pod adresem https://nabor.pcss.pl/gliwice

Po zarejestrowaniu należy wypełnić odpowiednio: wniosek lub zgłoszenie do gimnazjum, następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do odpowiedniego gimnazjum

Informacja dla rodziców szóstoklasistów, kandydatów ubiegających się o przyjęcie do I-ej klasy gimnazjum obwodowego oraz rekrutujących do I-ej klasy gimnazjum spoza obwodu.

Zasady rekrutacji i kryteria przyjęć do oddziałów dwujęzycznych (w tym oddziału międzynarodowego MYP) dla gimnazjów na terenie miasta Gliwice w roku szk. 2016/2017

Zasady rekrutacji i kryteria przyjęć do oddziałów sportowych dla gimnazjów na terenie miasta Gliwice w roku szk. 2016/2017

Wniosek rekrutacyjny o przyjęcie do gimnazjum poza obwodem

Zgłoszenie do gimnazjum obwodowego

Oświadczenie - wielodzietność


10 ROCZNICA ADOPCJI MOGIŁY POWSTAŃCZEJ

Jest nam niezmiernie miło zaprosić na uroczystość związaną z 95 rocznicą wybuchu III Powstania Śląskiego oraz 10 rocznicą adopcji, przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach-Sośnicy, mogiły powstańczej znajdującej się na terenie cmentarza parafialnego.
Uroczystość odbędzie się 5 maja 2016 r. Jej rozpoczęcie planowane jest na godz. 13.30, po czym zaproszeni goście i uczniowie udadzą się do szkoły, aby tam kontynuować obchody, a następnie o godz. 16.30 uczestniczyć we mszy św. w intencji poległych powstańców.
adopcja1 (10 kB) adopcja2 (8 kB)

„Kluczem do zrozumienia prawdziwej istoty działalności gospodarczej jest świadomość, że zysk jest tylko jednym z wielu rezultatów wszystkich działań, a nie jedynym celem. Większość menedżerów na świecie takiej świadomości nie posiada.” Marek Śliboda

„Bez szacunku do ludzi i ciągłego doskonalenia nie można zbudować odpowiedzialnej społecznie i ponadczasowej firmy.” Marek Śliboda

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie edukacyjnym Marco Business School, który realizowany jest od września do czerwca 2016 roku. Realizujemy zagadnienia związane z prowadzeniem firmy w oparciu przygotowane materiały edukacyjne przez zarząd firmy. Zajęcia odbywają się w wyznaczone poniedziałki w szkole. Dwa spotkania odbędą się w siedzibie firmy MARCO przy ulicy Gaudiego. Uczniowie zapoznawani są zagadnieniami związanymi; z środowiskiem pracy, jakie cele prowadzenia działalności gospodarczej? czym jest kultura organizacji? rekrutacją, zarządzaniem firmą. Uczniowie naszej szkoły mają okazję zmierzyć się z rzeczywistymi problemami i empirycznie poznać funkcjonowanie przedsiębiorstwa podczas warsztatów i ćwiczeń wewnątrz firmy Marco. W planach projektu jest także wspólna akcja społeczna, jak również udział w uroczystości biznesowej podsumowującej efekty rocznej pracy. Poznamy jak stać się prawdziwym liderem i zainspirować innych oraz jak zaangażować zwykłych ludzi, by osiągnąć niezwykłe rzeczy.

Uczestnicy projektu:
Paweł Kata, Zuzanna Kęsy, Agnieszka Kowal, Dominik Małoszyc, Karolina Olczyk, Amadeusz Grodzicki, Kamila Szewczyk, Tomasz Palarczyk, Jakub Madzia.
Koordynatorzy:
Urszula Więckowska, Joanna Mika

      
 Pokaz slajdówZ okazji zbliżających Świąt Wielkanocnych,
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu
oraz samych sukcesów...


Dyrekcja Szkoły
Iwona Pochopień
Iwona Cieślik - Guła

jajka (8 kB)


targi2 (19 kB)

Gliwicki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Miastem Gliwice organizuje Gliwickie Targi Edukacyjne – Education Fair 2016 skierowane do rodziców, uczniów i uczennic wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Gliwickie Targi Edukacyjne odbędą się 8 kwietnia 2016 r.(piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w Hali Sportowej „Górne Wały” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, wejście z ulicy Zygmunta Starego.

W trakcie Targów odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą oraz obejrzeć stoiska wystawiennicze gliwickich szkół i placówek oświatowych i porozmawiać w punktach konsultacyjnych. Uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych i gimnazjów odwiedzą Targi w zorganizowanych grupach. Rodziców i pozostałych uczniów zainteresowanych ofertą gliwickiej oświaty, zapraszamy do odwiedzin stoisk po uroczystości otwarcia Targów, która jest planowana na godz. 9.00.
5 kwietnia uczniowie klas VI piszą
Sprawdzian po klasie VI.
Godz.8.30 zbiórka na holu na parterze

Godz.9.00 uczniowie piszą I część sprawdzianu z języka polskiego i matematyki.

Godz. 11.45. uczniowie piszą II część sprawdzianu z języka angielskiego.

Obowiązkowo uczniowie powinni posiadać ważną legitymację, odświętny strój.

Na I cz. sprawdzianu: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, linijkę .

Na II część sprawdzianu: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem

UWAGA!!!
Do sal gdzie będzie odbywał się sprawdzian nie wolno wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

m_sprawdzian_plakat (85 kB)


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach organizuje spotkanie dla rodziców

pt."Popołudnie z kawą dla zmęczonych rodziców.
Pomoc w rozumieniu problemów wychowawczych"
,
które odbędzie się 2 marca 2016 r. w godz. 16.30-19.00
na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ul. Warszawska 35a.

W ramach spotkania - wykład "Dziecko w kryzysie" oraz 5 warsztatów tematycznych dla rodziców dzieci w różnym wieku.

Szczegółowe informacje na www.poradnia.gliwice.pl oraz na plakacie.
Zapisy przyjmowane są telefonicznie 32/ 231 05 69.

plakat_popoludnie-2 (32 kB)


Zapisy dzieci do klas I w Szkole Podstawowej nr 14

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach informuje, że od dnia 2 lutego 2016 r. trwają zapisy dzieci z obwodu szkoły do klas I na rok szkolny 2016/2017. Prosimy o zgłaszanie się rodziców/opiekunów prawnych w terminie do dnia 23.03.2016 r. Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie codziennie od godziny 8:00 do godziny 15:00.

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie SP nr 14 przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.
Zgłoszenie, zawiera:
a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
b) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
c) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;
d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają.

Do pobrania: karta zapisu dziecka do SP14 - dzieci z rejonu SP14 [wersja doc] [wersja pdf]

2. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem i zostaje ono rozpoczęte na wniosek rodzica złożony do dyrektora szkoły. Wniosek będzie dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły. Nabór dzieci z poza rejonu rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. do 25 kwietnia 2016 r. Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie codziennie od godziny 8:00 do godziny 15:00.

  Do pobrania:
 • Uchwała RM w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły [wersja pdf]
 • Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Gliwice [wersja pdf]
 • wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 - dzieci spoza rejonu SP14 [wersja doc] [wersja pdf]

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016 (rocznik 2009). Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w tym roku kalendarzowym kończy 6 lat (rocznik 2010).
Serdecznie zapraszam Iwona Pochopień – Dyrektor Szkoły

Półkolonie zimowe w Szkole Podstawowej nr 14 w Gliwicach
termin 15.02.2016 – 19.02.2016
czas trwania od 9.00 do 13.00

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach, informuje, że w ramach półkolonii organizowane będą zajęcia takie jak:
 • poniedziałek - zbiórka na godzinę 9.00 - zajęcia sportowe, plastyczne – konkurs dotyczący ekologii. Dzieci proszone są o przyniesienie w tym dniu bloków, kredek, mazaków, itp.
 • wtorek – wyjście do kina Amok na film pt. "Klub Włóczykijów",
 • środa - zbiórka o godz. 8.30 - wyjazd do Wisły - kulig wraz z ogniskiem, pieczeniem kiełbasek, możliwość jazdy na sankach. Przyjazd o godz. 16.00
 • czwartek – basen 1 godz., bawialnia/fitness 1 godz. / zajęcia zorganizowane w szkole, zajęcia ze Strażą Miejską dotyczące pierwszej pomocy (grupy I-V)
 • piątek - basen / zajęcia zorganizowane w szkole (grupy VI-IX)
W ramach półkolonii dziecku zapewniony jest jeden posiłek.
  Na basen dzieci muszą mieć ze sobą:
 • klapki na basen
 • strój kąpielowy
 • ręcznik
 • czepek (nie jest konieczny, ale łatwiej później wysuszyć włosy)
 • wygodne ubranie na bawialnię

Ponadto:
Dla dzieci uczestniczących w półkolonii od 9.00 do 13.00, które nie mają zapewnionej opieki, będą organizowane zajęcia świetlicowe od 7.00 do 9.00 oraz od 13.00 do 15.00.
DZIEŃ OTWARTY W SP NR 14
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GLIWICACH
W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie zapraszam uczniów i rodziców przyszłych klas I i klasy 0 na "Dzień Otwarty" w naszej szkole, który odbędzie się w dniu 09.02.2016 r. o godz. 16:00. Szczegóły na plakacie.

dz_otw2016-m (39 kB)


Zebrania dla rodziców

Zebrania z wychowawcami- podsumowujące pierwsze półrocze roku szkolnego 2015/2016 odbędą się 02.02.2016 r. (wtorek)
klasy IV-VI godz. 16:30, klasy I-III godz. 17:30.

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach na lata 2016-2019

pozytywni (30 kB)


Rozwój sieci internetowej daje nam nieograniczoną i błyskawiczną możliwość szeroko rozumianej komunikacji. Społeczny dialog zapewnia postęp. Dlaczego więc coraz częściej dyskusję zastępuje arogancka wymiana nieparlamentarnych słów, a argument wypiera hejt? Kampania Pozytywni.Gliwice.pl ma na celu zwrócenie uwagi na standardy społecznej wrażliwości.
Nie zgadzaj się – argumentując,
wyrażaj emocje – bez nienawiści,
wyraź opinię – nie oceniając.

Buduj z nami społeczność Pozytywnych, którym nieobca jest dbałość o przestrzeń publiczną naszego miasta, wolną od mowy nienawiści i agresji. Dołącz do nas.

http://www.facebook.com/PozytywniGliwicepl


dbi2016 (18 kB)

Zbliża się Dzień Bezpiecznego Internetu 2016, który będziemy obchodzić 9 lutego. Wydarzenie to odbędzie się w Polsce po raz jedenasty. Z tej okazji zachęcamy do podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa wszystkich internautów. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane będą pod hasłem "Lepszy internet zależy od Ciebie!". Podczas tegorocznych obchodów chcemy zwrócić uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym.

W naszej placówce do akcji przyłączają się uczniowie klas I – VI wraz z wychowawcami oraz nauczyciele zajęć komputerowych. Planowane zajęcia będą odbywały się w dniach 08.02.2016 – 12.02.2016.

Klasy I – II – konkurs plastyczny „Bezpieczny Internet”.
Klasy III – List do babci, dziadka „Lepsze życie z Internetem”.
Klasy IV – Gazetka tematyczna „Lepsze życie z Internetem”.
Klasy V – Artykuł prasowy „Z Internetem za pan brat”.
Klasy VI – Prezentacja multimedialna „Lepszy Internet zależy od Ciebie”.

Dodatkowo uczniowie będą korzystać z materiałów opublikowanych na stronie www.saferinternet.pl. Dla sprawnej organizacji poszczególne zadania zostały przyporządkowane odpowiednim klasom:
Klasy I - Owce w sieci
Klasy II - Sieciaki
Klasy III - Siecioszkoła
Klasy IV - Zuźka i Tunio poznają internet
Klasy V - 321 Internet
Klasy VI - Gdzie jest Mimi?

Do naszej akcji w szkole zapraszamy również rodziców klas VI, którzy będą uczestniczyli w spotkaniu o tematyce „ Moje dziecko bezpieczne w sieci”.

Od roku 2015 dzieci i młodzież, która nie ukończyła 18 lat i doświadcza zagrożeń online, może uzyskać pomoc w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 (oraz na stronie www.116111.pl). Pomoc i wsparcie dla rodziców, których dzieci doświadczają zagrożeń online oraz profesjonalistów będzie dostępna pod numerem 800 100 100. Z obydwoma numerami można połączyć się bezpłatnie ze wszystkich telefonów stacjonarnych lub komórkowych, a także wysłać wiadomość online do konsultantów. Ponadto na stronie www.dyzurnet.pl można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem takich, jak pornografia dziecięca, pedofilia, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, jest to punkt kontaktowy, tzw. Hotline.

zasady2016m (63 kB)


„Bezpieczne ferie 2016”

W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych Wojewoda Śląski podjął inicjatywę pn. „Bezpieczne Ferie 2016”. Działania w jej ramach rozpoczęły się 18 stycznia 2016 r. i prowadzone będą do 29 lutego 2016 r.
W związku z podjętymi działaniami, Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom i inspekcjom zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne ferie 2016", a także zwrócił się do organów administracji samorządowej z prośbą o aktywne włączenie się w podjęte działania. Przypomniał, że podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.
Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego nadzorować będą wszystkie formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.
Na potrzeby akcji Wojewoda uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze (32) 2077077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.
[więcej informacji na
http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/bezpieczne_wakacje_ferie.html]

porady_dla_uczestnikow_wsse2 (34 kB)


Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Zdrowych, spokojnych i pełnych miłości.
Kolędowania w gronie najbliższych przy pachnącej choince.
Szczęśliwego Nowego Roku!
Pomyślności, spełnienia marzeń,
dążenia do wyznaczonych celów…


Dyrekcja Szkoły
Iwona Pochopień
Iwona Cieślik - Guła

kartka (73 kB)


Informujemy, że kartki na wpłatę za obiady na miesiąc styczeń 2016 r. będą wydawane w dniu 4 stycznia 2016 r. w sali 34 (jadalnia). Obiady będą wydawane od dnia 5 stycznia 2016 r. Prosimy nie dokonywać wpłat w miesiącu grudniu za obiady styczniowe.gbo (91 kB)W dniach od 5 do 23 grudnia br. na gliwickim rynku będzie miał miejsce Jarmark Bożonarodzeniowy - szczegóły na plakacie.

jarmark_bozonarodzeniowy_plakat_2015_2 (85 kB)


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne do naboru na wolne stanowisko sekretarz szkoły [pdf]

Godziny rozmów kwalifikacyjnych na wyżej wymienione stanowisko [pdf]

Szkoła Podstawowa nr 14 w Gliwice ogłasza nabór na stanowisko: sekretarz szkoły

szczegóły naboru [wersja docx]
szczegóły naboru [wersja pdf]

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o stanowisko [wersja docx]
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o stanowisko [wersja pdf]

wzory oświadczeń [wersja docx]
wzory oświadczeń [wersja pdf]

III Sośnicki Jarmark Bożonarodzeniowy

12 grudnia 2015
sobota od godz. 12.00 do 16.00
Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35, Gliwice-Sośnica

Szanowni Państwo, informujemy iż 12 grudnia 2015r. organizujemy Jarmark Bożonarodzeniowy. Celem Jarmarku jest ożywienie okolicy, zachęcenie do wspólnego spędzania czasu.

W związku z tym chcielibyśmy zaprosić do wzięcia udziału w tej imprezie. W ramach imprezy przewidziany jest m.in. kiermasz wyrobów amatorskich, stoiska z rękodziełem, twórczością ludową, sprzedaż ciast, ozdób bożonarodzeniowych, kawiarenka.

Zapraszamy również Wystawców. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest potwierdzenie zgłoszenia, akceptacja Regulaminu Jarmarku oraz terminowe uiszczenie opłaty.

[Karta zgłoszenia wystawcy - wersja doc] [Karta zgłoszenia wystawcy - wersja pdf]

[Regulamin Jarmarku - wersja doc] [Regulamin Jarmarku - wersja pdf]


Na prośbę Rady Rodziców w dniu 20 października 2015 r.
podczas konsultacji odbędą się krótkie zebrania z rodzicami
według następującego harmonogramu:
18:00 klasy 4c, 4a, 6c, 5c,
17:00 pozostałe klasy.

Nauczyciele będą dostępni w godzinach od 16:30 do 18:00.

Trójki klasowe proszone są o przyjście na spotkanie z Radą Rodziców
do sali 202 na godzinę 16:30.


media_tent_przod (771 kB)media_tent_tyl (825 kB)psistanek_ulotka_15_6x21_6_wrzesien_2015 (2093 kB)


Ogłoszenie Rady Rodziców

  Dobrowolna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 zostaje utrzymana:
 • 40 zł - pierwsze dziecko
 • 30 zł - drugie dziecko
 • kolejne jest zwolnione
  Wpłat można dokonać:
 • u przewodniczącego lub skarbnika klasy
 • bezpośrednio na konto Rady Rodziców 08 1050 1298 1000 0090 9216 7924 (tytułem: dobrowolna wpłata na Radę Rodziców)
  - jeżeli indywidualnie to z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa
  - jeżeli skarbnik wpłaca od klasy to z dopiskiem: klasa
 • w sekretariacie - tylko skarbnik klasy

 • Wpłaty można dokonać w całości lub w 2 ratach: do 31 XII 2015r. i do 30 III 2016r.

Rada Rodziców


Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć pozalekcyjnych [pdf]


Uprzejmie informujemy Rodziców i Uczniów Szkoły Podstawowej nr 14,

iż uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016 odbędzie się

w dniu 1 września 2015 r. na boisku szkolnym o godzinie:
9:15 dla klas II-VI
10:15 dla klas I


Nowy rok katechetyczny rozpocznie się Mszą św. w Kościele św. Jacka o godz. 8:00.

Serdecznie zapraszamy


W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach opublikowała na swojej stronie internetowej zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego.

tornister (226 kB)


DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:
- uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
- uczniów klasy IV technikum
- uczniów :
• słabowidzącym,
• niesłyszącym,
• słabosłyszącym,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w postaci „Wyprawki szkolnej”.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników można składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym roku szkolnym, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br.

1. Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie o wysokości dochodów;
- w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów;
- w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnościami zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 574 zł netto.

3. Wartość pomocy finansowej, którą uczeń może otrzymać do zakupu podręczników wynosi:
- do 225 zł dla ucznia klasy III szkoły podstawowej;
- do 445 zł dla ucznia klasy IV technikum.

4. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz klasy, do której uczeń będzie uczęszczał – szczegółowych informacji udzielają szkoły oraz pracownicy Wydziału Edukacji UM.

5. Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu przez rodziców w szkole dowodu zakupu podręczników.

[szczegóły - pdf]
[szczegóły - doc]

KÓŁKO SZACHOWE

Młodzieżowy Dom Kultury do dnia 31 sierpnia 2015r. prowadzi nabór uzupełniający na zajęcia pozalekcyjne na podstawie zamieszczonych poniżej dokumentów. Na terenie naszej szkoły będą odbywały się zajęcia nauki gry w szachy.

Zasady rekrutacji [pdf]
Wniosek [pdf]
Harmonogram rekrutacji [pdf]

rekrut_uzup_11-2 (46 kB)Podręczniki na rok szkolny 2015/2016
Wykaz podręczników przygotowany jest dla uczniów klas III, V i VI. Uczniowie klas I, II i IV otrzymają podręczniki za darmo z MEN we wrześniu br. Rodzice zakupują tylko podręcznik do religii.[zobacz]
Wyprawka pierwszaka [zobacz]