logo-3x3 (26 kB)

sz (47 kB)
 Ogłoszenia


W czwartek 26.06.2014 r. w godz. 10:35 - 12:10 (4, 5 lekcja) na parterze
odbędzie się giełda podręczników.

"Połączenie sił to początek,
pozostanie razem to postęp,
wspólna praca to sukces"

Szanowni Państwo Rodzice!
Składamy gorące podziękowania za wszelkie wsparcie, okazaną pomoc w formie sponsoringu, pieczenia ciast, zakupów, przygotowania i porządkowania terenu, obsługi kawiarenki....w czasie

I Sośnickiego Festynu Oświatowego.

W organizację imprezy włączyło się 113 Rodziców.
Z serca dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Dyrekcja Szkoły
Grono Pedagogiczne
Uczniowie


Podręczniki na rok szkolny 2014/2015
Wykaz podręczników przygotowany jest dla uczniów od klasy II do VI. Uczniowie klas I otrzymają podręczniki za darmo z MEN we wrześniu br. [zobacz]
Wyprawka pierwszaka i przedszkolaka [zobacz]

stypendium (100 kB)


UWAGA zmiana terminu zebrania!!!

Zebranie dla rodziców uczniów klas I roku szkolnego 2014/2015
odbędzie się 10 czerwca 2014 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 14 w Gliwicach.

Serdecznie zapraszam Iwona Pochopień – Dyrektor Szkoły


Zebranie dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego roku szkolnego 2014/2015
odbędzie się 12.06.2014 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 14 w Gliwicach

Serdecznie zapraszam Iwona Pochopień – Dyrektor Szkoły


I SOŚNICKI FESTYN OŚWIATOWY
POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

7 czerwca 2014 w godz. 11.00 do 20.00
na terenie Szkoły Podstawowej nr 14
ul. Jedności 35 Gliwice

Po raz pierwszy w organizację imprezy zaangażowane są wszystkie placówki oświatowe z dzielnicy Sośnica: Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 14, Przedszkole Miejskie nr 22, Przedszkole Miejskie nr 33, Przedszkole Miejskie nr 42.

Partnerami imprezy są Miasto Gliwice oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. Celem festynu jest zintegrowanie społeczności oświatowej ze środowiskiem dzielnicy, a przez to między innymi zacieśnienie współpracy, promocja edukacji oraz ekologii.

W programie:
- występy uczniów SP 14, SP NR 21, ZSO NR 14, ZSE-T, PM NR 22, PM NR 33, PM NR 42

- GRA MIEJSKA „Porwanie Dymskiego” rozgrywana na terenie dzielnicy Sośnica - współorganizowana przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, PEC-Gliwice Sp. z o.o. oraz firmę Abrys Sp. z o.o. w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej misja-emisja.pl

- akcja charytatywna Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych na rzecz Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

- instruktaż samobadania piersi na fantomie

- Wojewódzki Ośrodek Koordynujący – Instytut Onkologii w Gliwicach – stoisko informacyjno-edukacyjne

- lekarz Centrum Onkologii - Instytut – udzielanie konsultacji medycznych dla społeczeństwa w trakcie festynu

- Komenda Miejska – znakowanie rowerów

- punkt krwiodawstwa

- warsztaty ekologiczne z zakresu kreatywnego recyklingu, zabawy dla najmłodszych i rodziców

- liczne konkursy z nagrodami

- stoiska własne szkół, firmowe oraz z wyrobami rękodzielniczymi

- równolegle na boiskach szkolnych rozgrywki sportowe

- wymiana i sprzedaż książek używanych

- pokazy tańca i sztuk walki

- stoisko informacyjne „Schroniska dla Zwierząt”

- dmuchańce, balony

- kawiarenka, grill, pop-corn, wata cukrowa

- kącik kosmetyczny

- pamiątkowe zdjęcia

Imprezę nagłaśnia firma „Program”.

Atrakcja wieczoru: ok. 18.30 - 20.00 zabawa taneczna z zespołem „Program”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Co, gdzie i kiedy?
czyli imprezy organizowane na terenie miasta
pla_enej1 (46 kB)plakat_dz_dziecka141 (44 kB)
Rekrutacja do gimnazjum

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dla rodziców szóstoklasistów, kandydatów ubiegających się o przyjęcie do I-ej klasy gimnazjum obwodowego oraz rekrutujących do I-ej klasy gimnazjum spoza obwodu. [wersja doc] [wersja pdf]

targi2 (22 kB)

Gliwicki Ośrodek Metodyczny we współpracy z Miastem Gliwice organizuje Gliwickie Targi Edukacyjne – Education Fair 2014 skierowane do rodziców, uczniów i uczennic wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Gliwickie Targi Edukacyjne odbędą się 11 kwietnia 2014 r.(piątek) w godzinach od 9.00 do 17.00 w Hali Sportowej „Górne Wały” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, wejście z ulicy Zygmunta Starego. W trakcie Targów odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą oraz obejrzeć stoiska wystawiennicze gliwickich szkół i placówek oświatowych i porozmawiać w punktach konsultacyjnych. Uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych i gimnazjów odwiedzą Targi w zorganizowanych grupach. Rodziców i pozostałych uczniów zainteresowanych ofertą gliwickiej oświaty, zapraszamy do odwiedzin stoisk po uroczystości otwarcia Targów, która jest planowana na godz. 9.00.
Wyjazd dzieci na "Zieloną Szkołę"
logoziel (5 kB)

Wyjazd klas III Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach na "Zieloną Szkołę" odbędzie się w terminie 18.05.2014 - 31.05.2014 , w jego trakcie realizowany będzie program profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej.

Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Szanowni Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym!
Rozpoczyna się nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gliwicach:
  • w wieku 3-5 lat (urodzone w latach 2011-2009);
  • dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku).
Strona internetowa systemu wspomagającego rekrutację to: www.gliwice.formico.pl

Od 17 marca (godz.9.00) pod wskazanym adresem będzie można zapoznać się z zasadami rekrutacji, ofertami placówek oraz wypełnić i wydrukować wniosek o przyjęcie dziecka. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć tylko w jednej placówce tzw. pierwszej preferencji (wskazana jako pierwsza).

UWAGA !! Brak złożenia wniosku w wersji papierowej w terminie do 3 kwietnia 2014 r. (do godz.15.00) spowoduje nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

W chwili rozpoczęcia rekrutacji wniosek o przyjęcie dziecka poza wskazaną stroną internetową będzie można pobrać również w każdym przedszkolu / szkole.

Prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi zasadami rekrutacji oraz harmonogramem.
Zasady rekrutacji [wersja doc] [wersja pdf]
Kryteria rekrutacji [wersja doc] [wersja pdf]
Harmonogram rekrutacji [wersja doc] [wersja pdf]

Zapisy dzieci do klas I w Szkole Podstawowej nr 14

Do pobrania:
zasady naboru do klasy I na rok szkolny 2014/2015 [wersja doc] [wersja pdf]
wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 - dzieci spoza rejonu SP14 [wersja doc] [wersja pdf]
karta zapisu dziecka do Sp14 - dzieci z rejonu SP14 [wersja doc] [wersja pdf]

Przygotowanie szkoły na przyjęcie 6-latków do szkoły

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało ankiety, w których dyrektorzy szkół, rady rodziców, ocenią stan przygotowywania podstawówek na przyjęcie 6-latków. Przedstawiamy Państwu wypełnione ankiety przez Dyrektora Szkoły SP14 oraz Radę Rodziców SP14
STOP DYSGRAFII !

Zapraszamy rodziców i nauczycieli dzieci 6-letnich w klasach I szkoły podstawowej do udziału w bezpłatnych konsultacjach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Gliwicach.

Specjaliści Działu Szkolnego (pedagodzy, psycholodzy) są do Państwa dyspozycji przez 2 popołudnia w każdym miesiącu w godz. 14.00 – 17.30.
Podczas dyżurów zainteresowani nauczyciele, rodzice bądź prawni opiekunowie mogą skorzystać z porad i konsultacji w zakresie pojawiających się problemów emocjonalnych, społecznych, wychowawczych, edukacyjnych i innych.

Terminy dyżurów podane są na stronie internetowej: www.poradnia.gliwice.pl w zakładce Działu Szkolnego. Konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się w podanych terminach (32 – 321 – 05 – 69).
STOP DYSGRAFII
Akacja informacyjno – edukacyjna Zespołu ds. Dysleksji Rozwojowej i Działu Szkolnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gliwicach dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Działaniami akcji objęte będą dzieci klas I szkół podstawowych w Gliwicach:
• badania przesiewowe
• warsztaty
• wskazówki do pracy
• diagnoza
Szczegółowe informacje: www.poradnia.gliwice.pl
Akcja STOP DYSGRAFII pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice oraz Dyrektora Delegatury w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach


Zapisy dzieci do klas I w Szkole Podstawowej nr 14

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach informuje, że od dnia 3 lutego 2014 r. trwają zapisy dzieci do klas I na rok szkolny 2014/2015. Prosimy o zgłaszanie się rodziców/opiekunów prawnych w terminie do dnia 24.03.2014 r. Zapisy będą przyjmowane w sekretariacie codziennie od godziny 8:00 do godziny 15:00.

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie SP nr 14 przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia.
Zgłoszenie, zawiera:
a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
b) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
c) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;
d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają.

2. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem i zostaje ono rozpoczęte na wniosek rodzica złożony do dyrektora szkoły. Wniosek będzie dostępny w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły pod koniec lutego br.

Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci siedmioletnie urodzone w 2007 roku oraz sześciolatki urodzone w pierwszym półroczu 2008.
Dzieci sześcioletnie urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 mogą być zapisane do klasy pierwszej na wniosek rodziców. Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy I jest wcześniejsze uczęszczanie do oddziału przedszkolnego przy SP14 lub do przedszkola.
Serdecznie zapraszam Iwona Pochopień – Dyrektor Szkoły

Nabór do oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 14

Rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego planowane jest na początek marca. Wzorem lat ubiegłych rekrutacja prowadzona będzie przy wsparciu systemu informatycznego. W związku ze zmianami Ustawy o systemie oświaty dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli trwają prace nad przygotowaniem zasad rekrutacji na rok szkolny 2014/2015. Szczegółowy harmonogram rekrutacji zostanie opublikowany pod koniec lutego 2014 r., na stronie internetowej Urzędu Miasta Gliwice.
Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. tj. od 1 lipca do 31 grudnia mogą być zapisane do oddziału przedszkolnego lub do klasy I na wniosek rodzica.
Iwona Pochopień – Dyrektor Szkoły

DZIEŃ OTWARTY W SP NR 14
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GLIWICACH
W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie zapraszam uczniów i rodziców przyszłych klas I i klasy 0 na "Dzień Otwarty" w naszej szkole, który odbędzie się w dniu 26.02.2014 r. o godz. 16:00. Szczegóły na plakacie.
Iwona Pochopień – Dyrektor Szkoły

Dzień Bezpiecznego Internetu 11 luty 2014 r.


Wydarzenie to odbędzie się w Polsce po raz dziesiąty. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI realizowane są pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”. Podczas tegorocznych obchodów DBI chcemy zwrócić uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

W naszej szkole w dniach 10.02.2014r.do 21.02.2012r. odbędą się następujące imprezy, konkursy i zajęcia:
Klasy I-II - uczestniczą w konkursie plastycznym "Bezpiecznie z komputerem"
Klasy III – piszą list do kolegi, koleżanki na temat "Dlaczego warto korzystając z Internetu?"
Klasy IV – tworzą plakat tematyczny "Bezpiecznie w sieci"
Klasy V-VI – tworzą prezentację multimedialną "Razem w trosce o bezpieczeństwie w sieci"
Przygotowując prace konkursowe uczniowie mogą skorzystać z materiałów opublikowanych na stronie www.saferinternet.pl.

Dla wszystkich uczniów naszej szkoły odbędzie się również spotkanie ze strażą miejską na temat: "Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach z obcym. Zagrożenia w Internecie i sposoby przeciwdziałania."

I Sośnicki Jarmark Bożonarodzeniowy pod honorowym
Patronatem Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza
połączony z uroczystym otwarciem odnowionego boiska

W magicznym przedświątecznym okresie, w czasie I Sośnickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego odbyło się uroczyste otwarcie boiska szkolnego. Przy sześciometrowej choince, umocowanej na tę okoliczność przez MZUK, bardzo licznie zgromadzili się mieszkańcy Sośnicy.
O godzinie 10.00 Dyrektor Szkoły Iwona Pochopień powitała wszystkich przybyłych na uroczystość. W przemówieniu w imieniu społeczności podziękowała Prezydentowi, władzom Miasta Gliwice za to, że w tym morzu potrzeb „kropelka Sośnica" tak pięknie się rozwija: w 2010 r. dokonano wymiany okien, zmodernizowano elewację budynku szkoły, w 2013 r. oddano wielofunkcyjne i ogólnodostępne boisko dla wszystkich mieszkańców. W wystąpieniu usłyszano słowa: Wielu ludzi włożyło sporo trudu, czasu i pasji, aby powstał ten obiekt sportowy - bardzo dziękujemy. [więcej]

Projekt Unijny
"Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy"
    Projekt jest:
  • skierowany do Uczniów i Uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 21 i Gimnazjum nr 6 zlokalizowanych w Gliwicach
  • realizowany w partnerstwie: MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek, ul. Przedwiośnie 8/6, 44-119 Gliwice (LIDER) oraz Fundacja Domena Rozwoju, ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice
  • współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
W ramach projektu będą realizowane różne akademie [więcej]

I Sośnicki Jarmark Bożonarodzeniowy.

Po raz pierwszy w dniu 7 grudnia 2013 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach-Sośnicy przy ul. Jedności 35 pragniemy zorganizować
I Sośnicki Jarmark Bożonarodzeniowy.

Pomysł narodził się, aby:
- umożliwić społeczności szkolnej, mieszkańcom dzielnicy i okolic zakup w miejscu zamieszkania: oryginalnych wykonanych przez uczniów ozdób, rękodzieł, a także choinek prawdziwych i sztucznych,
- rozwijać samorządność i inicjatywę uczniów - przygotowanie własnych stanowisk, wymianę świątecznych ozdób czy strojów karnawałowych,
- integrować środowisko w niepowtarzalnym i magicznym okresie przedświątecznym.

Zapraszamy gorąco wszystkich chętnych rodziców, dziadków, znajomych do współpracy i pomocy w zorganizowaniu przedsięwzięcia. [Więcej informacji - wersja doc] [Więcej informacji - wersja pdf]

[Wystawcy zaproszenie - wersja doc] [Wystawcy zaproszenie - wersja pdf]

[Karta zgłoszenia wystawcy - wersja doc] [Karta zgłoszenia wystawcy - wersja pdf]

[Regulamin Jarmarku - wersja doc] [Regulamin Jarmarku - wersja pdf]„Odblaskowe Pierwszaki"

17 września br. nasze pierwszaki wzięły udział w imprezie organizowanej przez gliwicką policję oraz straż miejską pod nazwą „Odblaskowy pierwszak". Dzieci obejrzały wesołe, ale pouczające, przedstawienie, w którym bohaterowie o imionach Pompon i Bąbel uczyli je bezpiecznych zachowań w drodze do szkoły. Na zakończenie dostały upominki (kolorowanki oraz worki z odblaskami na zmienne obuwie) i spotkały, policyjną maskotkę, psa Sznupka, z którym zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie.W naszej szkole istnieje możliwość wynajęcia sali gimnastycznej http://zarezerwuj.gliwice.eu/index.php?j=sp14

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna"

Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.
Termin składania wniosków o wyprawkę szkolną został wyznaczony do dnia 30 września 2013 r. [Więcej informacji]Stypendia szkolne 2013/2014

Od 5 sierpnia dostępne będą w szkole wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wnioskodawcy mogą też pobrać wnioski w Wydziale Edukacji, w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku "INFORMACJA" oraz ze strony internetowej Urzędu Miejskiego
(http://bip.gliwice.eu/pub/boi/ED_3_2.pdf).

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego –
od 19 sierpnia do 16 września - w Wydziale Edukacji UM. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia - informacja w załączniku.